RALPS 2019/20

1 Liga

REGULAMIN XXI EDYCJI AMATORSKIEJ LIGI PIŁKI SIATKOWEJ ATLAS TOURS 2019-2020

 1. Amatorska Liga działa, jako sekcja Towarzystwa Sportowego VOLLEY Rybnik (osobowość prawna),
  a jej funkcjonowanie w całości opiera się na społecznej działalności osób, które biorą w niej udział.
 1. Od sierpnia 2015 roku sponsorem głównym naszej Ligi została Grupa Atlas Tours. W związku z tym pełna nazwa Ligi to: Amatorska Liga Piłki Siatkowej Atlas Tours.
 1. Celem Ligi jest umożliwienie i prowadzenie rywalizacji pomiędzy amatorskimi męskimi drużynami grającymi w piłkę siatkową.
 1. Najważniejszą zasadą jest rozgrywanie spotkań według zasad fair play i sportowego ducha.
 1. Nadzór nad rozgrywkami sprawuje Rada Ligi (skład Rady w zakładce kontakt), której zadaniem jest czuwanie nad prawidłowym prowadzeniem rozgrywek oraz rozpatrywanie ewentualnych spraw spornych czy protestów. Rada Ligi podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy jej członków. Decyzje podjęte przez Radę Ligi są ostateczne.
 1. Osobą zarządzającą funkcjonowaniem Ligi jest Szef Rady Ligi, Tomasz Martyna 608 204 478, mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Warunkiem uczestnictwa w Lidze jest dokonanie do dnia 11 września 2019 r. wpłaty (wpisowe – składka członkowska) w wysokości 600 zł od drużyny (istnieje możliwość rozłożenia wpłaty wpisowego na dwie raty: pierwsza rata minimum 300 zł - wpłata do 11 września 2019 r., a druga rata - pozostała kwota do 31 grudnia 2019 r.) na konto: TS VOLLEY numer rachunku: DB PBC SA 36 1910 1048 2514 0285 3103 0001 (z dopiskiem Amatorska Liga i nazwą drużyny) oraz przesłanie mailem zgłoszenia udziału drużyny w rozgrywkach na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (karta zgłoszenia do pobrania
  z zakładki linki), zawierającego:
 • listę zawodników (od 6 do 19 osób),
 • nazwę drużyny
 • imię i nazwisko szefa drużyny i jego zastępcy, telefony kontaktowe, adresy mailowe,
 • oświadczenie o stanie zdrowia, o rozgrywaniu spotkań na własne ryzyko itd. (w przypadku osób niepełnoletnich, dodatkowo wymagana jest pisemna zgoda rodziców na udział w rozgrywkach Ligi - do pobrania z zakładki linki)
 • oświadczenie o zgodzie na umieszczenie na stronie internetowej danych osobowych i zdjęcia
 • adres sali gimnastycznej (oraz dzień tygodnia i godzinę), na której będą rozgrywane mecze (podajemy godzinę rozpoczęcia meczu, wejście na salę powinno być możliwe, co najmniej 30 minut przed tą godziną). Sala na której są rozgrywane mecze nie powinna znajdować się w większej odległości od Rybnika niż 75 km.

Oryginał zgłoszenia, podpisaną listę zawodników należy złożyć na ręce Szefa Rady Ligi, najpóźniej do dnia 16 września 2019,

 1. Dodatkowe warunki związane z zgłoszeniem do Ligi:
 • Zawodnik podpisując listę zgłoszenia deklaruje, że podane dane są prawdziwe. Jeśli podane dane zawodnika nie będą prawdziwe, a zawodnik ten będzie miał poprzez swoje uczestnictwo negatywny wpływ na przebieg oraz funkcjonowanie ligi, zostanie usunięty z ligi w trybie natychmiastowym. O pozostałych konsekwencjach ponoszonych przez drużynę, w której taki zawodnik zostanie zgłoszony, decyduje Rada Ligi.
 • Zgłoszenie zawodnika jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
 • Każdy zawodnik gra na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów)
 • Każdy zawodnik wpisany na listę oświadcza, że jest zdrowy i nie posiada przeciwwskazań medycznych do uprawiania intensywnego wysiłku sportowego
 • Zgłoszenie udziału w Lidze oznacza zgodę na wykorzystanie zdjęć, nagrań filmowych oraz wywiadów z zawodnikiem, a także wyników z danymi osobowymi przez prasę, radio, telewizję, a także za pośrednictwem strony internetowej Ligi oraz stron z nim powiązanych.
 • Wypełnienie karty zgłoszenia jest jednocześnie oświadczeniem o zapoznaniu wszystkich wpisanych na listę z treścią niniejszego regulaminu i akceptacją wszystkich jego warunków.

9.Dane osobowe i ochrona wizerunku.

 • Administratorem danych osobowych uczestników ligi, jest organizator Ligi Towarzystwo Sportowe VOLLEY Rybnik, NIP  642 282 82 91, Regon  278145480, adres: Rybnik 44-200, ul. Powstańców Śl. 40/42, (zwanym dalej: „Organizator”)
 • Danymi osobowymi przetwarzanymi przez Organizatora są: imię, nazwisko, rok urodzenia, wizerunek (zdjęcia), a w przypadku szefów drużyn i ich zastępców dodatkowo adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego.
 • Uczestnik przez podpisanie karty zgłoszenia do Ligi akceptuje regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych. Zgoda obejmuje w szczególności przetwarzanie danych osobowych w następujących celach: imię, nazwisko, rok urodzenia oraz wizerunek (zdjęcia) na potrzeby ich upublicznienia na stronach internetowych Ligi; adres poczty elektronicznej i numer telefonu na potrzeby przesyłania przez Organizatora informacji dotyczących Ligi;
 • Organizator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu zorganizowania Ligi, a po ich zakończeniu wyłącznie w celach prowadzenia statystyk i historii Ligi.
 • Podanie wymaganych w Regulaminie danych osobowych jest obowiązkowe i konieczne, aby zostać dopuszczonym do rozgrywek Ligi.
 • Uczestnik ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w każdym czasie, co będzie jednoznaczne z rezygnacją z udziału w rozgrywkach Ligi.
 • Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w rozgrywkach Ligi.
 • Uczestnik jest uprawniony do żądania od administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych, jeżeli wynika to z obowiązujących przepisów prawa.
 • W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Organizatora prosimy o kontakt pod numerem 608 204 478.
 1. Wpisowe będzie przeznaczone na ubezpieczenie Ligi (NNW i OC turnieju finałowego) oraz na organizację i funkcjonowanie ligi. Wpisowe od drużyn, które wycofały się w trakcie rozgrywek nie podlega zwrotowi.
 1. Każda drużyna jest zobowiązana do dostarczania wersji elektronicznej aktualnych zdjęć zawodników drużyny (jedno zdjęcie – jeden zawodnik, a w nazwie pliku imię i nazwisko zawodnika) tylko w wersji jpg. W meczu może wystąpić tylko zawodnik, którego aktualne zdjęcie jest umieszczone w zakładce danej drużyny na stronie internetowej Ligi. Jeżeli ktoś z zawodników (z przyczyn zawodowych) nie może ujawnić swojego zdjęcia to ta informacja musi się znajdować przy nazwisku zawodnika, a ten zawodnik jest zobowiązany przed każdym meczem podejść do kapitana drużyny przeciwnej z dokumentem tożsamości i przedstawić się by uniknąć zbędnych niejasności.
 1. Mecze będą rozgrywane zgodnie z przepisami PZPS (dostępne np. na stronie PZPS: http://www.pzps.pl/) chyba, że w szczególnych sytuacjach poniższy regulamin stanowi inaczej.
 1. Mecze będą rozgrywane zgodnie z harmonogramem, w godzinach od 18.00 do 22.00 (rozgrzewka może się rozpocząć o 17.30), z częstotliwością jeden mecz w tygodniu, od poniedziałku do piątku. Wyjątek stanowi Turniej Finałowy, który będzie rozegrany w sobotę 16 lub 23 maja 2020.
 1. Początek rozgrywek Ligi zaplanowano na 23 września 2019 r.
 1. Szef drużyny jest zobowiązany do bieżącego śledzenia strony internetowej, gdyż będą na niej umieszczane wszelkie komunikaty, zmiany, terminarze, składy itp. Kanałem komunikacji jest fanpage Ligi.
 1. Terminarz rozgrywek jest dostępny na stronie internetowej; będzie on traktowany, jako „żelazny terminarz”, więc nie będzie obowiązku potwierdzania daty, godziny i miejsca rozgrywanego spotkania. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy któraś z drużyn zmieni w trakcie rozgrywek miejsce lub termin rozgrywania meczów u siebie. Szef tej drużyny będzie zobowiązany telefonicznie (na tydzień przed terminem meczu) poinformować o tym fakcie szefów najbliższych drużyn przeciwnych.
 1. W wyjątkowych wypadkach, drużyna przez pewien czas może wszystkie mecze rozgrywać na wyjeździe (np. z powodu remontu hali).
 1. Każda drużyna ma prawo w sezonie trzy razy przełożyć mecz (bez podawania przyczyny przełożenia) ale tylko wtedy, kiedy da się go rozegrać w terminie późniejszym, czyli kiedy da się ustalić nowy termin tego meczu. Drużyna przekładająca zawsze ponosi ryzyko, że jak nie wynegocjuje nowego terminu to przegra ten mecz walkowerem.
 • O fakcie przełożenia szef drużyny musi poinformować drużynę przeciwną, sędziego
  i Szefa Rady Ligi najpóźniej 24 godziny przed terminem meczu.
 • Nie wolno przekładać meczu, jeżeli nie da się ustalić terminu rozegrania go (np. ostatnia kolejka rundy lub faza play-off).
 • W terminie do 7 dni od daty, kiedy mecz miał być rozegrany, szef drużyny, która wnioskowała o przełożenie musi podać Szefowi Rady Ligi nowy termin rozegrania tego meczu. Szef drugiej drużyny musi w tym zakresie współpracować z szefem drużyny wnioskującej o przełożenie (nie może być mowy o negowaniu wszystkich propozycji nowych terminów).
 • Zmiana tego terminu będzie traktowana jak kolejne przełożenie.
 • Mecz przełożony musi być rozegrany w ciągu 30 dni od pierwotnej daty, ale nie później niż w ostatnim tygodniu danego etapu rozgrywek, w przeciwnym razie obie drużyny zostają ukarane walkowerem “-1 pkt.”. Jeżeli wina będzie po stronie tylko jednej drużyny wtedy ukarana będzie tylko ona (sprawy sporne rozstrzyga Rada Ligi).
 • Oczywiście, jeżeli szefowie obu ekip wspólnie to ustalą, to przełożenie może nastąpić nawet na pięć minut przed godziną rozpoczęcia meczu.
 • Liga powstała po to, by mecze rozgrywać (a nie po to, by je wygrywać walkowerami), więc szefowie obu drużyn muszą dopełnić wszelkich starań, by mecz ten rozegrać w innym terminie.
 • Jeżeli nie można ustalić nowego terminu na swojej hali, można mecz rozegrać „na wyjeździe” lub na innej hali.
 • Do limitu trzech przełożeń nie będzie zaliczane przełożenie meczu w ramach danego tygodnia (danej kolejki – np. z poniedziałku na środę lub zmiana gospodarza meczu), ani też rozegranie meczu wcześniej (awansem), ale zmiana ustalonego raz terminu rozegrania meczu przełożonego będzie traktowana, jako kolejne przełożenie.
 1. Do obowiązków gospodarza (w terminarzu umieszczony na pierwszym miejscu) należy zabezpieczenie:
 • Osoby do sędziowania (wyposażonej w gwizdek), zalecane jest by korzystać z sędziów z listy, która znajduje się w zakładce "sędziowie". W decydujących meczach proszę korzystać wyłącznie z sędziów ligowych i w miarę możliwości zabezpieczać podwójną obsadę sędziowską (zwłaszcza druga faza play-off).
 • Hali - sali gimnastycznej z wytyczonym pełnowymiarowym boiskiem do siatkówki. Zgodnie z przepisami PZPS wysokość wolnej przestrzeni powinna wynosić minimum 7 m od podłoża. Wolna przestrzeń jest przestrzenią nad polem gry wolną od jakichkolwiek przeszkód, czyli szukamy sal o mniej więcej takiej wysokości.
 • Siatki i antenek (przypominam o prawidłowej wysokości siatki – 2,43m).
 • Piłki meczowej – zgodnie z ustaleniem z zebrania szefów drużyn mecze są rozgrywane piłkami Molten, (preferowany model V5M5000). Nie gramy już tzw. "starymi modelami" (mecze rozgrywamy czystą, najlepszą piłką, jaka znajduje się na sali - o wyborze piłki decyduje sędzia pierwszy).
 • Szatni, najlepiej zamykanej (wskazany dostęp do pryszniców).
 • Apteczki - może być bardzo prowizoryczna (plaster, bandaż elastyczny, zamrażacz, lód).
 • Tablicy wyników - może być bardzo prowizoryczna, ale musi być czytelna (widoczna).
 • Stabilnego stanowiska sędziowskiego (może być prowizoryczne, ale musi być bezpieczne).
 1. Piłki na rozgrzewkę drużyny przywożą swoje.
 1. Wskazane jest by drużyna występowała w jednolitych koszulkach z numerami z przodu i z tyłu.
 1. Jeżeli w drużynie występuje zawodnik na pozycji libero, to jego strój musi zdecydowanie odróżniać go od pozostałych zawodników.
 1. Całość spraw związanych z sędziowaniem w naszej Lidze koordynuje Komisja Sędziowska, której szefem jest Janusz Lazar. Do jej zadań należy:
 • Załatwianie spraw spornych związanych z sędziowaniem.
 • Przyznawanie nagród fair play.
 • Przygotowanie listy sędziów „polecanych” do sędziowania meczów ligowych.
 • Wprowadzanie ogólnych ustaleń w sprawie przepisów stosowanych w naszej lidze itd.
 • Obsada sędziowska turnieju finałowego.
 • Czuwanie nad przestrzeganiem zasad fair play w trakcie rozgrywek. Obowiązują sankcje indywidualne za zachowania agresywne w lidze, łącznie z wykluczeniem z rozgrywek na jeden rok – decyzje w tej sprawie będzie podejmowała Rada Ligi.

Regulamin komisji sędziowskiej, jej komunikaty i lista sędziów „polecanych” są umieszczone w zakładce „Sędziowie” na stronie Ligi.

 1. W wypadku złej pracy sędziego szef drużyny musi przekazać krótkie uzasadnienie mailowe do szefa komisji sędziowskiej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Sędzia, którego poziom sędziowania będzie niedopuszczalny zostanie odsunięty od sędziowania w Lidze.
 1. Szef drużyny gospodarzy, niezwłocznie po zakończeniu meczu jest zobowiązany wprowadzić na fanpage Ligi: nazwę zwycięskiej drużyny, stosunek setów (wynik spotkania), nazwisko sędziego (sędziów), imię i nazwisko najlepszego zawodnika meczu (MVP) z drużyny zwycięskiej. Wybór zawodnika (MVP) meczu z drużyny zwycięskiej należy do obowiązków sędziego (sędziów).
 1. Przedstawiciel drużyny gospodarzy meczu (szef lub inna wyznaczona osoba) najpóźniej następnego dnia po meczu, zobowiązany jest przesłać opis meczu. Opisy proszę przesyłać na fanpage Ligi. Opisy będą publikowane również na stronie Ligi. Opis zawsze musi być podpisany przez autora. Do opisu meczu można załączyć zdjęcie z tego meczu, które również będzie umieszczone na stronie ligi wraz z opisem meczu.
 1. Aktualna tabela oraz wyniki wszystkich meczów będą umieszczone na stronie internetowej Ligi.
 1. W trakcie trwania Ligi można zgłaszać dodatkowych zawodników, ale tylko do końca grudnia 2019 r.
 1. Drużyna może liczyć maksymalnie 19 zawodników. Jest możliwość wykreślenia zawodnika ze składu drużyny (nawet jak rozegrał już jakieś mecze) np. z powodu kontuzji lub innych decyzji personalnych.
 1. W meczu może wystąpić tylko zawodnik, który jest umieszczony w składzie danej drużyny oraz jego zdjęcie jest umieszczone na stronie internetowej Ligi. Zawodnik może być umieszczony na stronie Ligi tylko po podpisaniu przez niego oświadczenia, które musi być dostarczone do Szefa Rady Ligi.
 1. Jeden zawodnik może być zgłoszony tylko do jednej drużyny. W trakcie trwania Ligi można dokonać zmiany drużyny (tzw. transfer) ale tylko do końca października (nie ma tu znaczenia czy zawodnik rozegrał już jakiś mecz). Wyjątek stanowi tylko sytuacja, kiedy jedna z drużyn wycofa się z rozgrywek w trakcie trwania Ligi, wtedy zawodnicy z tej drużyny mogą być wchłonięci do innych zespołów (ale tylko do momentu rozpoczęcia rundy rewanżowej).
 1. W Lidze nie mogą brać udziału zawodnicy, którzy posiadają aktualną licencję Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej lub Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Decydujące w tej kwestii jest to, czy zawodnik został wpisany do protokołu meczowego w sezonie 2019/2020 rozgrywek prowadzonych przez Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej lub Polski Związek Piłki Siatkowej.
 1. W przypadku wystąpienia w meczu zawodnika nieuprawnionego do gry, drużyna przeciwna wygrywa spotkanie walkowerem. Zawodnik ten zostaje automatycznie wykluczony z rozgrywek Ligi do końca sezonu.
 1. Drużyna może oddać tylko dwa mecze walkowerem w trakcie trwania całego sezonu . Do tego limitu nie będą wliczane walkowery za przerwane mecze (np. z powodu kontuzji, lub awarii na hali). Za takie przerwane mecze nie będziemy również odejmowali punktów, będzie to porażka 0-3. Kolejny walkower będzie oznaczał wycofanie drużyny z rozgrywek. Rada Ligi będzie podejmowała decyzje o dodatkowych sankcjach w sytuacjach, gdy któraś drużyna odda mecz walkowerem w fazie play-off lub w końcówce sezonu.
 1. W wyjątkowym przypadku, jedynie z powodu kontuzji jednego z zawodników, można dokonać „awaryjnej” zmiany libero (czyli libero może zastąpić kontuzjowanego zawodnika grającego na innej pozycji, ale tylko, jeżeli nie ma innych rezerwowych). Jedynie w II lidze i tylko z powodu kontuzji jednego z zawodników drużyna może dokończyć mecz w pięcioosobowym składzie – nie może to być jednak “zagrywka taktyczna”. Jednak zarówno w drugiej, jak i w pierwszej lidze drużyny muszą rozpocząć spotkanie w sześcioosobowych składach.
 1. W wypadku wycofania się którejś z drużyn z Ligi, przed zakończeniem rundy zasadniczej rozgrywek – wszystkie wyniki meczów z udziałem tej drużyny zostają anulowane. W wypadku wycofania się drużyny w trakcie trwania rundy play off wszystkie mecze z udziałem tej drużyny w rundzie play off – zostają anulowane (wyniki z rundy zasadniczej pozostają).
 1. O miejscu w tabeli decyduje większa liczba zdobytych punktów. W razie równej liczby punktów lepsza różnica setów, a w dalszej kolejności wynik bezpośrednich spotkań.
 1. W wypadku, gdy powyższe zasady nie rozstrzygną o miejscu jednej z dwóch drużyn, Rada Ligi ustali termin dodatkowego meczu na neutralnym terenie lub zostanie przeprowadzone losowanie (decyzje podejmuje Rada Ligi).
 1. Zasady punktowania meczów: mecz wygrany 3:0 lub 3:1 to 3 pkt., mecz wygrany 3:2 to 2 pkt., mecz przegrany 2:3 to 1 pkt., mecz przegrany 1:3 lub 0:3 to 0 pkt., walkower to punkt ujemny – 1 pkt. (0:3), za walkowery tzw. obiektywne, czyli przerwane mecze np. z powodu kontuzji, lub awarii na hali nie będziemy odejmowali punktów, będzie to porażka 0-3.
 1. Drużyny będą grały w odpowiednich ligach zgodnie z miejscem zajętym w poprzednim sezonie, szczególną sytuacją jest rozpad drużyny na dwie (lub więcej) ekip:
 • ekipy się dogadują między sobą, kto zachowuje prawo do miejsca z poprzedniego sezonu, a kto będzie grał, jako nowa drużyna,
 • jeżeli nie ma porozumienia, to prawo do miejsca z poprzedniego sezonu zachowuje ta ekipa gdzie zostało więcej zawodników z poprzedniego sezonu (decyduje lista ze strony Ligi),
 • jeżeli jest po równo, to decyduje to, gdzie odszedł szef drużyny z poprzedniego sezonu lub, jeżeli go nie ma, to wiceszef,
 • sporne kwestie rozstrzyga Rada Ligi.
 1. System rozgrywek w sezonie 2019/2020:

  Etap Runda zasadnicza - każdy z każdym mecz i rewanż

  Rozgrywki w I lidze: Gra dwanaście drużyn, każdy z każdym mecz i rewanż

  Rozgrywki w II lidze: Do drugiej ligi zgłosiło się 15 drużyn, co wymusza podział tej ligi na dwie grupy. Drużyny z poprzedniego sezonu zostały rozstawione w grupach zgodnie z tabelą końcową (tzw. zasada serpentyny).

  Etap I – Runda zasadnicza - każdy z każdym mecz i rewanż w dwóch grupach (grupa A - 8 drużyn, grupa B - 7 drużyn).

  Etap II – Po rundzie zasadniczej, drużyny, które zajęły miejsca 1-4 w swoich grupach (czyli 8) utworzą grupę grającą o awans (o miejsca 1-8) a pozostałe drużyny (czyli 7) utworzą grupę grającą o miejsca 9-15. W grupach tych gramy mecz i rewanż, ale tylko z drużynami, z którymi jeszcze nie graliśmy a punkty z rundy zasadniczej zaliczają nam się tylko te zdobyte na drużynach, które teraz są w naszej grupie. Z każdą drużyną gra się tylko jeden dwu-mecz, albo w rundzie zasadniczej albo grając w grupie miejsca 1-8 lub 9-15).

  Etap – Play-off .

  Pierwsza ósemka, czyli osiem najlepszych drużyn z I ligi - grają o mistrzostwo ligi

  Druga ósemka, czyli cztery ostatnie drużyny z pierwszej ligi i cztery pierwsze z drugiej ligi – grają o awans i utrzymanie w pierwszej lidze.

  Dwie najlepsze (po 1 rundzie play-off) ekipy z II ligi mają zagwarantowany awans i w drugiej rundzie play-off zagrają o mistrzostwo II ligi.

  Dwie ostatnie (po 1 rundzie play-off) ekipy z I ligi spadają automatycznie do II ligi i w drugiej rundzie play-off zagrają o 11 miejsce.

  Drużyny z miejsc 9 i 10 w pierwszej lidze (po 1 rundzie play-off) zagrają baraż o utrzymanie/awans z drużynami z miejsc 3 i 4 w II lidze (po 1 rundzie play-off). Gospodarzem ewentualnego trzeciego meczu będzie drużyna z I ligi.

  Trzecia ósemka - czyli osiem kolejnych drużyn z II ligi – grają o miejsca 5-12 w II lidze.

  Ostatnie trzy drużyny  w II lidze zagrają „małą grupę” mecz i rewanż każdy z każdym. Drużyna, która zajmie 15 (ostatnie) miejsce zakończy rozgrywki na tym etapie (nie zagra w Turnieju Finałowym). Na tym etapie drużyny nie mają zaliczonych punktów z poprzednich etapów rozgrywek.

   

  1 runda

   

  play-off

  2 runda

   

  play-off

               
   

  tylko

   

  1 liga

  o miejsca

   

  od 1 do 4

   

  o miejsca

   

  od 1 do 8

  wygrany z 1 pary

  :

  wygrany z 2 pary

  1 para

  1

  :

  8

  wygrany z 4 pary

  :

  wygrany z 3 pary

  2 para

  4

  :

  5

  o miejsca

   

  od 5 do 8

  3 para

  3

  :

  6

  przegrany z 1 pary

  :

  przegrany z 2 pary

  4 para

  2

  :

  7

  przegrany z 4 pary

  :

  przegrany z 3 pary

   

  obie

   

  ligi

  o 1 miejsce

   

  w II lidze

   

  o awans

   

  do I ligi

  wygrany z 7 pary

  :

  wygrany z 8 pary

  5 para

  9

  :

  12

  baraże

   

  o awans do I ligi

  6 para

  10

  :

  11

  wygrany z 5 pary

  :

  przegrany z 8 pary

  7 para

  2 (2 liga)

  :

  3 (2 liga)

  wygrany z 6 pary

  :

  przegrany z 7 pary

  8 para

  1 (2 liga)

  :

  4 (2 liga)

  o 11 miejsce

   

  w I lidze

         

  przegrany z 5 pary

  :

  przegrany z 6 pary

   

  tylko

   

  2 liga (grupa 1-8)

  o miejsca

   

  5 - 6 (II liga)

   

  o miejsca

   

  od 5 do 8

  wygrany z 9 pary

  :

  wygrany z 10 pary

  9 para

  5

  :

  8

  o miejsca

   

  7 - 8 (II liga)

  10 para

  6

  :

  7

  przegrany z 9 pary

  :

  przegrany z 10 pary

   

  tylko

   

  2 liga (grupa 9-15)

  o miejsca

   

  9 - 10 (II liga)

   

  o miejsca

   

  od 9 do 12

  wygrany z 11 pary

  :

  wygrany z 12 pary

  11 para

  1

  :

  4

  o miejsca

   

  11 - 12 (II liga)

  12 para

  2

  :

  3

  przegrany z 11 pary

  :

  przegrany z 12 pary

  grupa (każdy z każdym) 2 liga (grupa 9-15)

   

  o miejsca

   

  od 13 do 15

       
   

  7

  :

  5

  5

  :

  7

   

  7

  :

  6

  6

  :

  7

   

  6

  :

  5

  5

  :

  6

  W drugiej rundzie play-off zagrają ze sobą zwycięscy oraz przegrani z sąsiednich par (zgodnie z powyższą rozpiską).

  Play-off będzie rozgrywany do dwóch wygranych meczy z tym, że gospodarzem ewentualnego trzeciego meczu będzie drużyna, która zajęła wyższe miejsce w tabeli po rundzie zasadniczej (wskazana na pierwszym miejscu powyżej). Mecze w tych rundach rozgrywamy również do trzech wygranych setów. W fazie play-off nie liczy się już punktów, liczą się już tylko zwycięstwa, stosunek setów nie ma już znaczenia.

  Etap III – Turniej Finałowy. Jednodniowy turniej na jednej hali, każda drużyna rozegra po jednym meczu. Wszystkie mecze będą rozegrane do dwóch wygranych setów, jedynie mecz o miejsce I będzie rozegrany do trzech wygranych setów.

  Grają ze sobą zwycięscy z rundy play-off o miejsca wyższe i przegrani o miejsca niższe – dotyczy meczy o miejsca od 1 do 8 w I lidze. Pozostałe mecze będą miały tzw. charakter towarzyski (o piłkę), zagrają ze sobą drużyny sąsiadujące w końcowej tabeli.