Administratorem danych osobowych uczestników ligi, jest organizator ligi

Towarzystwo Sportowe VOLLEY Rybnik
NIP 642 282 82 91
regon 27 81 45 480
adres: Rybnik 44-200, ul. Powstańców Śl. 40/42
(dalej: „Organizator”)

Powyższa treść stanowi również 9pkt Regulaminu