Przebudowa serwisu trwa...      Przepraszamy za chwilowe utrudnienia...
Featured

Regulamin NORD Amatorska Liga Siatkówki Plażowej ATLAS Tours 2024

REGULAMIN
NORD Amatorska Liga Siatkówki Plażowej ATLAS Tours 2024

 1. Cel Turnieju:
  • Popularyzacja aktywnego wypoczynku i plażowej piłki siatkowej wśród zawodników naszej ligi.
 2. Organizator:
  • Amatorska Liga Piłki Siatkowej ATLAS Tours Pod patronatem MUKS Sari Żory,
  • MOSiR Żory.
 3. Termin i miejsce rozgrywek:
  • Terminy: 20-21.07.2024
  • Miejsce: boiska do siatkówki plażowej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach-Roju przy ul. Kłokocińskiej 78a.Uczestnictwo:
   • W turniejach plażowych mogą brać wyłącznie zespoły reprezentujące drużyny zgłoszone do rozgrywek Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej ATLAS Tours w sezonie 2023/2024.
   • Uczestniczące zespoły mogą składać się wyłącznie z zawodników wpisanych na listę danej drużyny w sezonie 2023/24 oraz ich zdjęcie musi znajdować się na stronie Ligi.
   • W tym roku dnia 20.07.2024 r. odbędzie się turniej par, gdzie każda drużyna będzie mogła zgłosić tyle, ile chce, par do turnieju. Będzie obowiązywał system brazylijski, a na ile drużyn to zależne od ilości zgłoszeń. Podczas rozgrywania meczy obowiązywać będą zasady gry w siatkówkę plażową.
    Dnia 21.07.2024 r. odbędzie się turniej czwórek, gdzie drużyny będą mogły zgłosić jeden zespół składający się z minimum 4 osób. Drużyny będą podzielone na grupy, w nich zagrają każdy z każdym, natomiast kolejny etap rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszeń. Obowiązywać będą zasady siatkówki halowej, a co więcej każdy zawodnik ma prawo ataku (wszyscy w pierwszej linii). Oba turnieje przewidziane są na cały dzień jeżeli będzie duża frekwencja.
   • Opłata wpisowa w tym roku jest za zgłoszonego zawodnika do zawodów i wynosi 80 zł.
    Jeżeli zawodnik gra w turnieju par oraz w turnieju czwórek wpisowe płatne jest tylko raz
   • Każdy zawodnik otrzyma koszulkę turniejową, wyżywienie oraz napoje.
   • Zespoły biorące udział w Lidze są zobowiązane do rozgrywania meczy w koszulkach dostarczonych przez organizatora. Jednocześnie zaleca się, aby zawodnicy z jednej drużyny posiadali te same spodenki.
   • Kapitanowie zobowiązani są do podania w zgłoszeniu drużyny do Ligi rozmiarów i numerów koszulek dla zawodników oraz do przesłania potwierdzenia przelewu wpisowego.
   • Każda z drużyn zgłoszonych do Ligi zobowiązana jest do stawienia się w terminie wyznaczonym wstępnie przez niniejszy regulamin. Wyjątkiem są sytuacje nadzwyczajne: załamania pogody (np. gradobicie, burza z piorunami). Wszystkie drużyny są zobowiązane do śledzenia oficjalnej strony Ligi, na której będą publikowane oficjalne komunikaty dotyczące rozgrywek siatkówki plażowej. Organizator będzie informował na bieżąco o przebiegu obu turniejów i ewentualnych zmianach, wynikających z aktualnej sytuacji.
   • Niestawienie się drużyny na zawody będzie skutkowało wykluczeniem z turnieju.
 4. Zgłoszenia do obu turniejów przyjmowane będą do dnia 23.06.2024 r. u Piotra Janika telefonicznie pod nr tel. 784 927 408 lub w wiadomości prywatnej na portalu Facebook.
  • Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę drużyny, imię i nazwisko oraz numer telefonu kapitana drużyny, imiona i nazwiska zawodników biorących udział w turnieju i których dni (którego turnieju dotyczy zgłoszenie) dotyczy zapis, potwierdzenie przelewu wpisowego za ilość zgłoszonych osób na nr konta 19 1020 2472 0000 6102 0440 8365 (w tytule: „wpisowe na turniej -nazwa drużyny-"), rozmiary i numery koszulek dla zawodników. Tabela rozmiarów jest dostępna na stronie ligi oraz w komentarzu pod postem o starcie ligi.
 5. System rozgrywek w znacznym stopniu będzie uzależniony od liczby zgłoszeń:
  • Jak wyżej w pkt. 4.
  • Dokładna rozpiska rozgrywek zostanie ogłoszona po zakończeniu zapisów.
   W obowiązujących w dniu 21.07 podczas rozgrywek dopuszczone będą zmiany podczas meczy tak jak wskazują to przepisy gry na hali.
  • Obowiązuje ligowy system punktacji, tj.: 3 pkt za zwycięstwo 2:0, 2 pkt za zwycięstwo 2:1, 1 pkt za przegraną 1:2, 0 pkt za przegraną 0:2 pkt.
 6. Nagrody:
  • Puchary, medale, nagrody rzeczowe za pierwsze 3 miejsca,
  • Dyplomy dla każdej drużyny za udział w turnieju,
  • Koszulka dla każdej osoby startującej w turnieju.
 7. Uwagi końcowe:
  • Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione lub utracone w czasie trwania turnieju.
  • Organizator nie ubezpiecza uczestników obu turniejów w zakresie OC, AC i NNW, ubezpieczenie w tym zakresie realizuje w ramach aktualnych potrzeb każdy z uczestników turnieju.
  • Zgłoszenie i udział zawodnika w turnieju oznacza, że zapoznał się z regulaminem i że go akceptuje.
  • Osoby niepełnoletnie mają obowiązek dostarczyć do zgłoszenia pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.
  • W sprawach spornych i nie zawartych w regulaminie decydować będzie organizator i sędziowie turnieju.
  • Uczestnicy rozgrywek zobowiązani są do przestrzegania zapisów regulaminu ośrodka MOSiR Żory.