Przebudowa serwisu trwa...      Przepraszamy za chwilowe utrudnienia...

Regulamin XXV edycji Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej Atlas Tours 2023-2024

§ REGULAMIN XXV EDYCJI AMATORSKIEJ LIGI PIŁKI SIATKOWEJ ATLAS TOURS 2023-2024

 1. Amatorska Liga działa, jako sekcja Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego MUKS Sari Żory (osobowość prawna), a jej funkcjonowanie w całości opiera się na społecznej działalności osób, które biorą w niej udział.
 2. Od sierpnia 2015 roku sponsorem głównym naszej Ligi została Grupa Atlas Tours. W związku z tym pełna nazwa Ligi to: Amatorska Liga Piłki Siatkowej Atlas Tours.
 3. Celem Ligi jest umożliwienie i prowadzenie rywalizacji pomiędzy amatorskimi męskimi drużynami grającymi w piłkę siatkową.
 4. Najważniejszą zasadą jest rozgrywanie spotkań według zasad fair play i sportowego ducha.
 5. Nadzór nad rozgrywkami sprawuje Rada Ligi (skład Rady w zakładce kontakt), której zadaniem jest czuwanie nad prawidłowym prowadzeniem rozgrywek oraz rozpatrywanie ewentualnych spraw spornych czy protestów. Rada Ligi podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy jej członków. Decyzje podjęte przez Radę Ligi są ostateczne.
 6. Osobą zarządzającą funkcjonowaniem Ligi jest Szef Rady Ligi, Tomasz Martyna 608 204 478, mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 7. Warunkiem uczestnictwa w Lidze jest dokonanie do dnia 9 września 2023 r. wpłaty (wpisowe – składka członkowska) w wysokości 800 zł od drużyny (istnieje możliwość rozłożenia wpłaty wpisowego na dwie raty: pierwsza rata 450 zł - wpłata do 9 września 2023., a druga rata 400 zł do 31 grudnia 2023 r.) na konto: MUKS Sari Żory numer rachunku: 81 1050 1399 1000 0090 8133 8155 (z dopiskiem Amatorska Liga i nazwą drużyny) oraz przesłanie mailem zgłoszenia udziału drużyny w rozgrywkach na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (karta zgłoszenia do pobrania z zakładki Sędziowie --> Repozytorium), zawierającego :
  • listę zawodników (od 6 do 19 osób),
  • nazwę drużyny
  • imię i nazwisko szefa drużyny i jego zastępcy, telefony kontaktowe, adresy mailowe,
  • oświadczenie o stanie zdrowia, o rozgrywaniu spotkań na własne ryzyko itd. (w przypadku osób niepełnoletnich, dodatkowo wymagana jest pisemna zgoda rodziców na udział w rozgrywkach),
  • oświadczenie o zgodzie na umieszczenie na stronie internetowej danych osobowych i zdjęcia
  • adres sali gimnastycznej (oraz dzień tygodnia i godzinę), na której będą rozgrywane mecze (podajemy godzinę rozpoczęcia meczu, wejście na salę powinno być możliwe, co najmniej 30 minut przed tą godziną). Sala na której są rozgrywane mecze nie powinna znajdować się w większej odległości od Rybnika niż 75 km. Oryginał zgłoszenia, podpisaną listę zawodników należy złożyć na ręce Szefa Rady Ligi, najpóźniej do dnia 14 wrzesień 2023.
 8. Dodatkowe warunki związane z zgłoszeniem do Ligi:
  • Zawodnik podpisując listę zgłoszenia deklaruje, że podane dane są prawdziwe. Jeśli podane dane zawodnika nie będą prawdziwe, a zawodnik ten będzie miał poprzez swoje uczestnictwo negatywny wpływ na przebieg oraz funkcjonowanie ligi, zostanie usunięty z ligi w trybie natychmiastowym. O pozostałych konsekwencjach ponoszonych przez drużynę, w której taki zawodnik zostanie zgłoszony, decyduje Rada Ligi.
  • Zgłoszenie zawodnika jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  • Każdy zawodnik gra na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów)
  • Każdy zawodnik wpisany na listę oświadcza, że jest zdrowy i nie posiada przeciwwskazań medycznych do uprawiania intensywnego wysiłku sportowego
  • Zgłoszenie udziału w Lidze oznacza zgodę na wykorzystanie zdjęć, nagrań filmowych oraz wywiadów z zawodnikiem, a także wyników z danymi osobowymi przez prasę, radio, telewizję, a także za pośrednictwem strony internetowej Ligi oraz stron z nim powiązanych.
  • Wypełnienie karty zgłoszenia jest jednocześnie oświadczeniem o zapoznaniu wszystkich wpisanych na listę z treścią niniejszego regulaminu i akceptacją wszystkich jego warunków.
 9. Dane osobowe i ochrona wizerunku.
  • Administratorem danych osobowych uczestników ligi, jest organizator Ligi Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy MUKS Sari Żory, NIP 6511675564, Regon 240784731, adres: 44-240 Żory, ul. Folwarecka 10., (zwanym dalej: „Organizator”)
  • Danymi osobowymi przetwarzanymi przez Organizatora są: imię, nazwisko, rok urodzenia, wizerunek (zdjęcia), dodatkowo adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego.
  • Uczestnik przez podpisanie karty zgłoszenia do Ligi akceptuje regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych. Zgoda obejmuje w szczególności przetwarzanie danych osobowych w następujących celach: imię, nazwisko, rok urodzenia oraz wizerunek (zdjęcia) na potrzeby ich upublicznienia na stronach internetowych Ligi; adres poczty elektronicznej i numer telefonu na potrzeby przesyłania przez Organizatora informacji dotyczących Ligi;
  • Organizator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu zorganizowania Ligi, a po ich zakończeniu wyłącznie w celach prowadzenia statystyk i historii Ligi.
  • Podanie wymaganych w Regulaminie danych osobowych jest obowiązkowe i konieczne, aby zostać dopuszczonym do rozgrywek Ligi.
  • Uczestnik ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w każdym czasie, co będzie jednoznaczne z rezygnacją z udziału w rozgrywkach Ligi.
  • Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w rozgrywkach Ligi.
  • Uczestnik jest uprawniony do żądania od administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych, jeżeli wynika to z obowiązujących przepisów prawa.
  • W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Organizatora prosimy o kontakt pod numerem 608 204 478.
 10. Wpisowe będzie przeznaczone na ubezpieczenie Ligi (NNW i OC turnieju finałowego) oraz na organizację i funkcjonowanie ligi. Wpisowe od drużyn, które wycofały się w trakcie rozgrywek nie podlega zwrotowi.
 11. Każda drużyna jest zobowiązana do dostarczania wersji elektronicznej aktualnych zdjęć zawodników drużyny (jedno zdjęcie – jeden zawodnik, a w nazwie pliku imię i nazwisko zawodnika) tylko w wersji jpg. W meczu może wystąpić tylko zawodnik, którego aktualne zdjęcie jest umieszczone w zakładce danej drużyny na stronie internetowej Ligi. Jeżeli ktoś z zawodników (z przyczyn zawodowych) nie może ujawnić swojego zdjęcia to ta informacja musi się znajdować przy nazwisku zawodnika, a ten zawodnik jest zobowiązany przed każdym meczem podejść do kapitana drużyny przeciwnej z dokumentem tożsamości i przedstawić się by uniknąć zbędnych niejasności.
 12. Mecze będą rozgrywane zgodnie z przepisami PZPS (dostępne np. na stronie PZPS: http://www.pzps.pl/) chyba, że w szczególnych sytuacjach poniższy regulamin stanowi inaczej.
 13. Mecze będą rozgrywane zgodnie z harmonogramem, w godzinach od 18.00 do 22.00 (rozgrzewka może się rozpocząć o 17.30), z częstotliwością jeden mecz w tygodniu, od poniedziałku do piątku. Wyjątek stanowi Turniej Finałowy, który będzie rozegrany w sobotę.
 14. Początek rozgrywek Ligi zaplanowano na 25 września 2023 r.
 15. Szef drużyny jest zobowiązany do bieżącego śledzenia strony internetowej, gdyż będą na niej umieszczane wszelkie komunikaty, zmiany, terminarze, składy itp. Kanałem komunikacji jest fanpage Ligi.
 16. Terminarz rozgrywek jest dostępny na stronie internetowej; będzie on traktowany, jako „żelazny terminarz”, więc nie będzie obowiązku potwierdzania daty, godziny i miejsca rozgrywanego spotkania. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy któraś z drużyn zmieni w trakcie rozgrywek miejsce lub termin rozgrywania meczów u siebie. Szef tej drużyny będzie zobowiązany telefonicznie (na tydzień przed terminem meczu) poinformować o tym fakcie szefów najbliższych drużyn przeciwnych.
 17. W wyjątkowych wypadkach, drużyna przez pewien czas może wszystkie mecze rozgrywać na wyjeździe (np. z powodu remontu hali).
 18. Każda drużyna ma prawo w sezonie trzy razy przełożyć mecz (bez podawania przyczyny przełożenia) ale tylko wtedy, kiedy da się go rozegrać w terminie późniejszym, czyli kiedy da się ustalić nowy termin tego meczu. Drużyna przekładająca zawsze ponosi ryzyko, że jak nie wynegocjuje nowego terminu to przegra ten mecz walkowerem.
  • O fakcie przełożenia szef drużyny musi poinformować drużynę przeciwną, sędziego i Szefa Rady Ligi najpóźniej 24 godziny przed terminem meczu.
  • Nie wolno przekładać meczu, jeżeli nie da się ustalić terminu rozegrania go (np. ostatnia kolejka rundy lub faza play-off).
  • W terminie do 7 dni od daty, kiedy mecz miał być rozegrany, szef drużyny, która wnioskowała o przełożenie musi podać Szefowi Rady Ligi nowy termin rozegrania tego meczu. Szef drugiej drużyny musi w tym zakresie współpracować z szefem drużyny wnioskującej o przełożenie (nie może być mowy o negowaniu wszystkich propozycji nowych terminów). • Zmiana tego terminu będzie traktowana jak kolejne przełożenie.
  • Mecz przełożony musi być rozegrany w ciągu 30 dni od pierwotnej daty, ale nie później niż w ostatnim tygodniu danego etapu rozgrywek, w przeciwnym razie obie drużyny zostają ukarane walkowerem “-1 pkt.”. Jeżeli wina będzie po stronie tylko jednej drużyny wtedy ukarana będzie tylko ona (sprawy sporne rozstrzyga Rada Ligi). • W wyjątkowych przypadkach decyzję o wydłużeniu w/w terminów na prośbę zainteresowanych stron podejmuje Komisarz Ligi.
  • Oczywiście, jeżeli szefowie obu ekip wspólnie to ustalą, to przełożenie może nastąpić nawet na pięć minut przed godziną rozpoczęcia meczu.
  • Liga powstała po to, by mecze rozgrywać (a nie po to, by je wygrywać walkowerami), więc szefowie obu drużyn muszą dopełnić wszelkich starań, by mecz ten rozegrać w innym terminie.
  • Jeżeli nie można ustalić nowego terminu na swojej hali, można mecz rozegrać „na wyjeździe” lub na innej hali.
  • Do limitu trzech przełożeń nie będzie zaliczane przełożenie meczu w ramach danego tygodnia (danej kolejki – np. z poniedziałku na środę lub zmiana gospodarza meczu), ani też rozegranie meczu wcześniej (awansem), ale zmiana ustalonego raz terminu rozegrania meczu przełożonego będzie traktowana, jako kolejne przełożenie.
 19. Do obowiązków gospodarza (w terminarzu umieszczony na pierwszym miejscu) należy zabezpieczenie:
  • Osoby do sędziowania (wyposażonej w gwizdek), zalecane jest by korzystać z sędziów z listy, która znajduje się w zakładce "sędziowie". W decydujących meczach proszę korzystać wyłącznie z sędziów ligowych i w miarę możliwości zabezpieczać podwójną obsadę sędziowską (zwłaszcza druga faza play-off).
  • Hali - sali gimnastycznej z wytyczonym pełnowymiarowym boiskiem do siatkówki. Zgodnie z przepisami PZPS wysokość wolnej przestrzeni powinna wynosić minimum 7 m od podłoża. Wolna przestrzeń jest przestrzenią nad polem gry wolną od jakichkolwiek przeszkód, czyli szukamy sal o mniej więcej takiej wysokości.
  • Siatki i antenek (przypominam o prawidłowej wysokości siatki – 2,43m).
  • Piłki meczowej – zgodnie z ustaleniem z zebrania szefów drużyn mecze są rozgrywane piłkami Molten, (preferowany model V5M5000). Nie gramy już tzw. "starymi modelami" (mecze rozgrywamy czystą, najlepszą piłką, jaka znajduje się na sali - o wyborze piłki decyduje sędzia pierwszy).
  • Szatni, najlepiej zamykanej (wskazany dostęp do pryszniców).
  • Apteczki - może być bardzo prowizoryczna (plaster, bandaż elastyczny, zamrażacz, lód). • Tablicy wyników - może być bardzo prowizoryczna, ale musi być czytelna (widoczna).
  • Stabilnego stanowiska sędziowskiego (może być prowizoryczne, ale musi być bezpieczne).
 20. Piłki na rozgrzewkę drużyny przywożą swoje.
 21. Wskazane jest by drużyna występowała w jednolitych koszulkach z numerami z przodu i z tyłu.
 22. Jeżeli w drużynie występuje zawodnik na pozycji libero, to jego strój musi zdecydowanie odróżniać go od pozostałych zawodników.
 23. Całość spraw związanych z sędziowaniem w naszej Lidze koordynuje Komisja Sędziowska, której szefem jest Janusz Lazar. Do jej zadań należy:
  • Załatwianie spraw spornych związanych z sędziowaniem.
  • Przyznawanie nagród fair play.
  • Przygotowanie listy sędziów „polecanych” do sędziowania meczów ligowych.
  • Wprowadzanie ogólnych ustaleń w sprawie przepisów stosowanych w naszej lidze itd.
  • Obsada sędziowska turnieju finałowego.
  • Czuwanie nad przestrzeganiem zasad fair play w trakcie rozgrywek. Obowiązują sankcje indywidualne za zachowania agresywne w lidze, łącznie z wykluczeniem z rozgrywek na jeden rok – decyzje w tej sprawie będzie podejmowała Rada Ligi. Regulamin komisji sędziowskiej, jej komunikaty i lista sędziów „polecanych” są umieszczone w zakładce „Sędziowie” na stronie Ligi.
 24. W wypadku złej pracy sędziego szef drużyny musi przekazać krótkie uzasadnienie mailowe do szefa komisji sędziowskiej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Sędzia, którego poziom sędziowania będzie niedopuszczalny zostanie odsunięty od sędziowania w Lidze.
 25. Szef drużyny gospodarzy, niezwłocznie po zakończeniu meczu jest zobowiązany wprowadzić na fanpage Ligi: nazwę zwycięskiej drużyny, stosunek setów (wynik spotkania), nazwisko sędziego (sędziów), imię i nazwisko najlepszego zawodnika meczu (MVP) z drużyny zwycięskiej. Wybór zawodnika (MVP) meczu z drużyny zwycięskiej należy do obowiązków sędziego (sędziów).
 26. Przedstawiciel drużyny gospodarzy meczu (szef lub inna wyznaczona osoba) najpóźniej następnego dnia po meczu, zobowiązany jest przesłać opis meczu. Opisy proszę przesyłać na fanpage Ligi. Opisy będą publikowane również na stronie Ligi. Opis zawsze musi być podpisany przez autora. Do opisu meczu można załączyć zdjęcie z tego meczu, które również będzie umieszczone na stronie ligi wraz z opisem meczu.
 27. Aktualna tabela oraz wyniki wszystkich meczów będą umieszczone na stronie internetowej Ligi.
 28. W trakcie trwania Ligi można zgłaszać dodatkowych zawodników, ale tylko do końca grudnia 2023 r.
 29. Drużyna może liczyć maksymalnie 19 zawodników. Jest możliwość wykreślenia zawodnika ze składu drużyny (nawet jak rozegrał już jakieś mecze) np. z powodu kontuzji lub innych decyzji personalnych.
 30. W meczu może wystąpić tylko zawodnik, który jest umieszczony w składzie danej drużyny oraz jego zdjęcie jest umieszczone na stronie internetowej Ligi. Zawodnik może być umieszczony na stronie Ligi tylko po podpisaniu przez niego oświadczenia, które musi być dostarczone do Szefa Rady Ligi.
 31. Jeden zawodnik może być zgłoszony tylko do jednej drużyny. W trakcie trwania Ligi można dokonać zmiany drużyny (tzw. transfer) ale tylko do końca października 2023 (nie ma tu znaczenia czy zawodnik rozegrał już jakiś mecz). Wyjątek stanowi tylko sytuacja, kiedy jedna z drużyn wycofa się z rozgrywek w trakcie trwania Ligi, wtedy zawodnicy z tej drużyny mogą być wchłonięci do innych zespołów (ale tylko do momentu rozpoczęcia rundy rewanżowej).
 32. W Lidze nie mogą brać udziału zawodnicy, którzy posiadają aktualną licencję Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej, Polskiego Związku Piłki Siatkowej, lub federacji siatkarskiej innego państwa. Decydujące w tej kwestii jest to, czy zawodnik został wpisany do protokołu meczowego w sezonie 2023/2024 rozgrywek prowadzonych przez Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej, Polski Związek Piłki Siatkowej, lub federacji siatkarskiej innego państwa.
 33. W przypadku wystąpienia w meczu zawodnika nieuprawnionego do gry, drużyna przeciwna wygrywa spotkanie walkowerem. Zawodnik ten zostaje automatycznie wykluczony z rozgrywek Ligi do końca sezonu.
 34. Drużyna może oddać tylko dwa mecze walkowerem w trakcie trwania całego sezonu . Do tego limitu nie będą wliczane walkowery za przerwane mecze (np. z powodu kontuzji, lub awarii na hali). Za takie przerwane mecze nie będziemy również odejmowali punktów, będzie to porażka 0-3. Kolejny walkower będzie oznaczał wycofanie drużyny z rozgrywek. Rada Ligi będzie podejmowała decyzje o dodatkowych sankcjach w sytuacjach, gdy któraś drużyna odda mecz walkowerem w fazie play-off lub w końcówce sezonu.
 35. W wyjątkowym przypadku, jedynie z powodu kontuzji jednego z zawodników, można dokonać „awaryjnej” zmiany libero (czyli libero może zastąpić kontuzjowanego zawodnika grającego na innej pozycji, ale tylko, jeżeli nie ma innych rezerwowych). Jedynie w II lidze i tylko z powodu kontuzji jednego z zawodników drużyna może dokończyć mecz w pięcioosobowym składzie – nie może to być jednak “zagrywka taktyczna”. Jednak zarówno w drugiej, jak i w pierwszej lidze drużyny muszą rozpocząć spotkanie w sześcioosobowych składach.
 36. W wypadku wycofania się którejś z drużyn z Ligi, przed zakończeniem rundy zasadniczej rozgrywek – wszystkie wyniki meczów z udziałem tej drużyny zostają anulowane. W wypadku wycofania się drużyny w trakcie trwania rundy play off wszystkie mecze z udziałem tej drużyny w rundzie play off – zostają anulowane (wyniki z rundy zasadniczej pozostają).
 37. O miejscu w tabeli decyduje większa liczba zdobytych punktów. W razie równej liczby punktów lepsza różnica setów, a w dalszej kolejności wynik bezpośrednich spotkań.
 38. W wypadku, gdy powyższe zasady nie rozstrzygną o miejscu jednej z dwóch drużyn, Rada Ligi ustali termin dodatkowego meczu na neutralnym terenie lub zostanie przeprowadzone losowanie (decyzje podejmuje Rada Ligi).
 39. Zasady punktowania meczów: mecz wygrany 3:0 lub 3:1 to 3 pkt., mecz wygrany 3:2 to 2 pkt., mecz przegrany 2:3 to 1 pkt., mecz przegrany 1:3 lub 0:3 to 0 pkt., walkower to punkt ujemny – 1 pkt. (0:3), za walkowery tzw. obiektywne, czyli przerwane mecze np. z powodu kontuzji, lub awarii na hali nie będziemy odejmowali punktów, będzie to porażka 0-3.
 40. Drużyny będą grały w odpowiednich ligach zgodnie z miejscem zajętym w poprzednim sezonie, szczególną sytuacją jest rozpad drużyny na dwie (lub więcej) ekip:
  • ekipy się dogadują między sobą, kto zachowuje prawo do miejsca z poprzedniego sezonu, a kto będzie grał, jako nowa drużyna,
  • jeżeli nie ma porozumienia, to prawo do miejsca z poprzedniego sezonu zachowuje ta ekipa gdzie zostało więcej zawodników z poprzedniego sezonu (decyduje lista ze strony Ligi),
  • jeżeli jest po równo, to decyduje to, gdzie odszedł szef drużyny z poprzedniego sezonu lub, jeżeli go nie ma, to wiceszef,
  • sporne kwestie rozstrzyga Rada Ligi.