gwizdekR E G U L A M I N

NORD 2-gi Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar ATLAS Tours

1. Cel Turnieju:
- Popularyzacja aktywnego wypoczynku i plażowej piłki siatkowej wśród mieszkańców regionu.

2. Organizator:
- Amatorska Liga Piłki Siatkowej ATLAS Tours w Rybniku, MOSiR Żory.

3. Termin i miejsce rozgrywek:
Terminy: 04.07.2020 (sobota), 18.07.2020 (sobota), 1.08.2020 (sobota), 15.08.2020 (sobota),
Turniej finałowy: 29.08.2020 (sobota).
- Miejsce: boiska do siatkówki plażowej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach-Rój ul. Kłokocińska 78a.

4. Uczestnictwo:
- W cyklu turniejów mogą brać wyłącznie zespoły reprezentujące drużyny zgłoszone do rozgrywek Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej ATLAS Tours w sezonie 2019/2020.
- Uczestniczące zespoły mogą składać się wyłącznie z zawodników wpisanych na listę danej drużyny w sezonie 2019/20 oraz ich zdjęcie musi znajdować się na stronie ligi.
- Drużyna na cały cykl turniejów może zgłosić do zespołu 4 osoby, każda drużyna wystawia do zespołu wyłącznie swoich członków, nie możliwości wystawienia zespołów mieszanych z zawodników różnych drużyn.
- Opłata wpisowa na cały cykl turniejów wynosi 200 zł od drużyny.
- Każda drużyna otrzyma od organizatora w dniu pierwszego turnieju zestaw czterech koszulek dla zawodników.
- Zespoły biorące udział w turnieju są zobowiązane do rozgrywania meczy w koszulkach dostarczonych przez organizatora. Jednocześnie zaleca się, aby zawodnicy z jednej drużyny posiadali te same spodenki.
- Kapitanowie zobowiązani są do zawarcia w zgłoszeniu drużyny do turnieju rozmiarów
i numerów koszulek dla zawodników oraz do przesłania potwierdzenia przelewu wpisowego.
- Każda z drużyn zgłoszonych do cyklu turniejów zobowiązana jest do stawienia się do uczestnictwa w cyklu turniejów w każdym terminie wyznaczonym wstępnie przez niniejszy regulamin. Wyjątkiem są sytuacje nadzwyczajne: załamania pogody (np. gradobicie, burza z piorunami), sytuacje związane z CVID-19. Wszystkie drużyny są zobowiązane do śledzenia oficjalnej strony ligi, na której będą publikowane oficjalne komunikaty dotyczące rozgrywek siatkówki plażowej. Organizator będzie informował na bieżąco o przebiegu cyklu turniejów i ewentualnych zmianach, wynikających z aktualnej sytuacji.
- Nie stawienie się drużyny na każdy z turniejów będzie skutkowało karami punktowymi
(-3 pkt za każdy nie rozegrany mecz) W finale zagra każda drużyna zgłoszona do cyklu, lecz dokładne zasady rozgrywania dnia finałowego zostaną przedstawione po zapisach.

5. Zgłoszenia do cyklu turniejów przyjmowane będą do 20.06.2020 r. u Piotra Janika telefonicznie pod nr tel.784 927 408 lub w wiadomości prywatnej na portalu Facebook.
- Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę drużyny, imię i nazwisko oraz numer telefonu kapitana drużyny, imiona i nazwiska zawodników biorących udział w turnieju (maksymalnie cztery osoby), potwierdzenie przelewu 200 zł wpisowego na nr konta 19 1020 2472 0000 6102 0440 8365 (w tytule: „wpisowe na turniej -nazwa drużyny-"), rozmiary i numery koszulek dla zawodników. Tabela rozmiarów jest dostępna na stronie ligi oraz w komentarzu pod postem o starcie turnieju.

6. System rozgrywek:
- Ustalony zostanie w zależności od ilości startujących drużyn. Dotyczy to także turnieju finałowego.
- Dokładna rozpiska rozgrywek zostanie ogłoszona po zakończeniu zapisów.
- Turniej będzie rozgrywany zgodnie z obowiązującymi przepisami Polskiego Związku Piłki Siatkowej.
- Ze względu na udział 4 osób w drużynie, dozwolone są zmiany zawodników wyłącznie pomiędzy meczami, a nie w trakcie setów lub w ich przerwach. Wyjątkiem od tej zasady jest kontuzja któregoś z zawodników, w takiej sytuacji zmiana zawodnika kontuzjowanego na innego zawodnika drużyny jest zmianą regulaminową, nie wymagającą zatwierdzenia u organizatora rozgrywek . Wtedy zmiana może nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednakże zawodnik opuszczający boisko z powodu kontuzji nie może zagrać już do końca danego turnieju, w pozostałych turniejach zawodnik może brać udział na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
- We wszystkich turniejach eliminacyjnych obowiązuje ligowy system punktacji, tj.: 3 pkt za zwycięstwo 2:0, 2 pkt za zwycięstwo 2:1, 1 pkt za przegraną 1:2, 0 pkt za przegraną 0:2 pkt.

7. Nagrody:
- Puchary, medale, nagrody rzeczowe za pierwsze 3 miejsca,
- Dyplomy dla każdej drużyny za udział w turnieju,
- Koszulka turniejowa dla każdej osoby startującej w turnieju.

8. Uwagi końcowe:
- Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione lub utracone w czasie trwania turnieju.
- Organizator nie ubezpiecza uczestników cyklu turniejów w zakresie OC, AC i NNW, ubezpieczenie w tym zakresie realizuje w ramach aktualnych potrzeb każdy z uczestników cyklu turniejów.
- Zgłoszenie i udział zawodnika w turnieju oznacza, że zapoznał się z regulaminem i że go akceptuje.
- Osoby niepełnoletnie mają obowiązek dostarczyć do zgłoszenia pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.
- W sprawach spornych i nie zawartych w regulaminie decydować będzie organizator
i sędziowie turnieju.
- Podczas rozgrywania turniejów obowiązują wszystkie wytyczne i obostrzenia wynikające z odpowiednich rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów oraz przepisy epidemiologiczne GIS w zakresie profilaktyki COVID-19.
Uczestnicy rozgrywek zobowiązani są do przestrzegania zapisów regulaminu ośrodka MOSiR Żory.rozmiarówka


Drukuj