Jar-Trans Fox Pszów

Szef I:
Michał Tokarski tel. 509 194 542
Szef II:
Krzysztof Lach tel. 603323756
Przełożenie:

5.12 Klenart

Miasto:
Pszów
Miejsce: